Vi tittar på en ny plattform för aktuell information om VINDELÄLVSDALEN och ARENA Vindelälven.
Välkommen under hand med Dina frågor eller funderingar till

Leopold Sjöström, leopold@vindelalven.se
VIKOM, Vindelälvskommunerna ek för

Kontakt

Namn:
Telefon:
Email:

Ärende: