Välkomna till det 35:e Vindelälvsdragetsom äger rum den 15 - 17 mars 2024

OBS NYHET! Nya lag som INTE har deltagit i Vindelälvsdraget har möjlighet att prova under DAG 2 (Sorsele-Björksele) 8 sträckor på 6-24 km.

NOTE NEW! New teams that have NOT participated in the Vindelälvsdraget have the opportunity to try during DAY 2 (Sorsele-Björksele) 8 distances of 6-24 km.

Laganmälan för år 2024

Tävlingsdagar/competition days Start och målgång / Start and finish
Fredag V11 Ammarnäs - Sorsele
Lördag V11 Sorsele - Björksele
Söndag V11 Björksele - Hällnäs

Lagets namn /Team name :
Nytt lag testar en dag / One day run (Yes/No):
Lagledare-kontaktperson /Contact person:
Adress:
Postnr /Zip code:
Ort / Location:
Telefon /Phone:
E-post /E-mail:
Hemsida /Homepage:
Vi har varit med förr och då haft lagnummer /Had team number:
I och med anmälan av laget godkänns att Vindelälvsdraget får publicera bilder och lagnamn på hemsidan och sociala medier samt i marknadsföring. Vindelälvsdraget följer GDPR.
With the registration of the team, it is approved that Vindelälvsdraget may publish pictures and team name on the website and social media as well as in marketing. Vindelälvsdraget complies with GDPR.

Anmälan och betalning skall vara Vindelälvsdraget tillhanda senast 2024-02-05. Senaste datum för avanmälan för att återfå startavgiften är 2024-02-05, efter detta datum återbetalas ingen del.
Startavgift Lag som åker hela tävlingen 7 500 kr. Nytt lag som testar en dag (Sorsele-Björksele) 3 000 kr.

Registration The registration and fee must be received by Vindelälvsdraget no later than 2024-02-05. The latest date for deregistration to get the fee back is 2024-02-05, after this date no part will be refunded.
Registration fee Teams that ride the entire competition SEK 7,500. New team testing one day (Sorsele-Björksele) SEK 3,000.

BIC/SWIFT-kod: ESSESESS
IBAN: SE20 5000 0000 0532 9106 1446
BG: 368-4271
Swishnummer: 123 626 68 60

SWISH

UBHK/Vindelälvsdraget.
Organisationsnr: 894002-8726


Arrangör: Umeå BHK i samarbete med VIKOM, (Vindelälvskommunerna Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs)
Vill du veta mer kontakta Vindelälvsdraget